Jag är 70+ och har haft förmaksflimmer 5 – 6 gånger under 2009. Varje gång inlagd och efter 20 – 30 timmar har flimret slutat. Doser och typer av beteablckerare ändrad varje gång. Idag gäller Bisoprolol 5 mg, 2 ggr/dag. Waran en tablett 2,5 mg/dag. Tack vare detta har jag sluppit flimmer de senaste månaderna men istället har jag fått, i stort sett, alla biverkningar som står på bipacksedlarna. Allt från kalla fötter till inre blödningar och mardrömmar. Tiden för 1-årskontroll av flimret närmar sig men vårdcentralen härstädes har bara tillfälliga vikarier, som ständigt bytes. Min fråga är nu: Skall jag nöja mig med vikarierna på vårdcentralen eller bör jag söka en privat hjärtspecialist i storstaden? Jag misstror ju inte de legimiterade läkarna på vårdcentralen, men när det gäller hjärtat vill man ju ha det bästa som går att uppbringa. Hur skall jag göra: Vårdcentralen eller söka privat specialist?

Svar

Varför inte försöka få kontakt med specialist inom området hjärtsjukdomar och allra helst arytmier? Det är inte ett helt lätt för allmänläkare, som skall täcka in alla tänkbara sjukdomar och behandlingar. Ibland behöver man få råd av en specialist.