Fick för ett par dagar sedan förhöjd puls, 240, ont i huvud och bröst. I ambulansen fick jag hjärtmedicin och på det svarade jag direkt. Sen var jag på övervakningsekg hela dagen på sjukhuset. Efter det fick jag gå hem. Vad händer nu? Vilka undersökningar ska göras, vem kallar? Jag är 41 år, lever under mycket stor stress just nu.

Svar

Jag antar att Du gick med EKG-övervakning på en hjärtavdelning på sjukhuset, och vid utskrivningen därifrån borde Du ha fått information om någon ytterligare undersökning eller behandling planeras för Dig. Det beror helt på vilken rytmrubbning (takykardi) Du hade och om den dokumenterades med EKG i ambulansen före behandlingen. Det normala är att man efter konstaterad takykardi utreds med ultraljud av hjärtat och eventuellt kan arbets-EKG eller långtids-EKG göras. Detta bestämmer den behandlande läkaren som ansvarade för Dig på avdelningen. Efter utredning kan det bli aktuellt med behandling i form av RF-ablation eller läkemedel. Om det är första gången Du har besvär, kan det vara så att läkaren avvaktar med åtgärder för att se om besvären är återkommande. Jag tycker att Du ska kontakta läkaren som skrev ut Dig från avdelningen och fråga hur de har tänkt att följa upp Din hjärtrusning.