Ska göra ett R-Test. Vad registreras med detta?

Svar

R-test är en form av långtids-EKG där man registrerar hjärtrytmen under en vecka. Två elektroder fästs på bröstkorgen och dessa är kopplade till en liten dosa. Själva registreringen sker när apparaten uppfattar något avvikande eller när man själv trycker på en knapp. Du får duscha och bada under tiden som registreringsveckan pågår. Under tiden inspelningen pågår får du föra en enklare form av dagbok där du fyller i eventuella besvär under veckan. Påkopplingen av utrustningen tar cirka 30 minuter.