Hur många attacker med svårt förmaksflimmer orkar ett hjärta med som samtidigt drabbats av ett par hjärtinfarkter?

Svar

Förmaksflimmer innebär alltid en viss reduktion av hjärtats pumpfunktion, övergående under den tid flimret pågår. Det som anses vara mest skadligt är långa perioder (veckor-månader) av ihållande flimmer med förhöjd puls, då sker ett faktiskt slitage och hjärtsvikt kan bli följden. Däremot får man sannolikt inga bestående skadar efter attacker av förmaksflimmer.