Jag har Paraoyxmalt flimmer som oftast inte behöver konverteras utan det går över av sig självt. Nu skall jag resa till Kroatien och undrar vad den latinska termen är så att jag om det behövs kan tala om vad mitt problem är.

Svar

Paroxysmalt Förmaksflimmer heter på latin Paroxysma?lis Fibrilla?tio a?trii co?rdis och hjärtarytmi heter på latin Arrhythmi?a co?rdis. På engelska heter förmaksflimmer ”atrial fibrillation”.