Jag har Paraoyxmalt flimmer som oftast inte behöver konverteras utan det går över av sig självt. Nu skall jag resa till Kroatien och undrar vad den latinska termen är så att jag om det behövs kan tala om vad mitt problem är.

Svar

Paroxysmalt Förmaksflimmer heter på latin Paroxysmalis Fibrillatio atrii cordis och hjärtarytmi heter på latin Arrhythmia cordis. På engelska heter förmaksflimmer ”atrial fibrillation”. Hoppas att detta är till hjälp.