Jag fick ca 3-4 mån efter en operation små proppar i ena lungan och blev ordinerad Waran i 6 mån. Jag har en läckande hjärtklaff som inte påverkar mig alls. Detta upptäcktes för ca 6-7 år sedan vid en rutinkontroll och jag har aldrig ätit medicin för detta. Går på regelbundna kontroller på Thorax i Solna. Mina sex Waranmånader är nu snart till ända och jag undrar vad som händer i kroppen när man slutar med Waran. Finns det en ökad risk för t ex hjärtinfarkt eller något annat när blodet blir tjockare igen särskilt för mig som har ett litet hjärtfel. Eller några andra kända komplikationer.

Svar

En operation ökar blodproppsbenägenheten och kan i sällsynta fall leda till proppar i lungan som du beskriver. När detta läkt ut är det ofta rimligt att sätta ut den blodförtunnande behandlingen med Waran. Efter det att Waran satts ut försvinner den blodförtunnande effekten på några dagar. Det finns inga säkra bevis för att blodet skulle ha lättare att bilda blodproppar direkt efter utsättningen. Vår rekommendation till patienter som skall sluta med Waran är därför att från en dag till en annan göra helt avbrott och inte successivt trappa ut behandlingen. Din läckande hjärtklaff har, såvitt jag kan se, ingen påverkan i detta sammanhang. Du får gärna ställa dessa relevanta frågor även till din behandlande läkare!