Min far, f 1921, mycket aktiv och frisk sedan tidigare, skottade snö för 1,5 v sedan (höll på >6 timmar). Ca 3 tim efter avslutat skottande, måltid och TV-tittande fick han mycket hög puls. Ringde rådgivningssköterska och fick råd att vila. Därefter kände han sig andfådd då han gick uppför källartrappen. Då han skulle gå sin vanliga 8 km-promenad 4-5 dagar senare blev han kallsvettig och benen bar honom inte som vanligt. Efter helgen åkte han till VC där förmaksflimmer konstaterades och han remitterades till medicinklinik där han blev inlagd (i förrgår) då de ej fick ner pulsen. Min notering av pulsen var som högst 141 och blodtrycket 187/147. Han har fortfarande inte svarat på medicinen; Seloken och Dicoxin? samt Waran. Min fråga är nu: Hur länge kan man ha dessa höga värden och vad gör man om han inte svarar på medicinen?

Svar

Pulsen är snabb och blodtrycksnivån låter underlig – det är dock svårt eller t.o.m. mycket svårt att mäta blodtryck när pulsen är både snabb och oregelbunden.I och med att förmaksflimret har varat i mer än 48 timmar så behövs behandling med Waran innan man kan behandla med elkonvertering, för att försöka bryta flimret. Waranbehandling ska ha pågått så länge att värdena legat stabil i minst 3-4 veckor i följd (rekommenderade värden 2.0-3.0) innan det brukar vara aktuellt att elkonvertera. Alternativt kan man göra en ultraljudsundersökning av hjärtat via matstrupen för att utesluta eventuell blodproppsbildning inför en elkonvertering, om man vill påskynda möjligheten till denna behandling. Läkemedelsval och doser är något som ska anpassas efter allt efter behov och reaktion på given medicinering. Det blir bra för din pappa att så snart som möjligt få hjälp att lugna hjärtrytmen och i bästa fall bryta förmaksflimret. Hoppas du för möjlighet att få diskutera dina frågor med din pappas ansvariga läkare.