Svar

Flimmer i attacker (s.k. paroxysmal förmaksflimmer) är ett relativt vanligt tillstånd vars egentliga orsaker inte är kända. Läkemedel som t.ex. Sotalol kan minska antalet attacker men håller sällan förmaksflimret helt borta. Det finns alternativa läkemedel och det finns möjlighet med s.k. kateterablation. Båda alternativen värda att diskutera med din läkare.