Svar

Justeringen av Warandosen är komplicerad då Waraneffekten påverkas av en mängd olika faktorer. Det man oftast talar om är andra läkemedel men effekten påverkas också av diverse saker i vår mat och dryck. Det Du upplevt med prlötsligt och omotiverad förändring av PK-INR-värdet är bara alltför vanligt och i regel svårt eller omöjligt att förstå. Det förekommer också om än mycket sällan att det faktiskt är fel på provet