Svar

Förmaksflimmer uppstår oftast av snabba extraslag från lungvensmynningar i vänster förmak. Dessa stör förmakets elektricitet så att det uppstår ett ”elektriskt kaos” i hjärtats förmak. Vanligtvis slår hjärtats fyra hjärtrum på ett synkroniserat, kontrollerat sätt och blod cirkulerar från hjärtat till lungorna där det syresätts. Efter det går blodet tillbaka till hjärtat och sedan till resten av kroppen. Hjärtslaget regleras av ett särskilt område av hjärtvävnad som fungerar som hjärtats pacemaker (sinusknutan) och AV-knutan (atrioventrikularknutan) som reglerar hur signaler leds från förmak till kammare. Dessa reglerar ledningen av elektriska impulser genom hjärtmuskeln och garanterar regelbundna, koordinerade muskelsammandragningar. Vid förmaksflimmer är det kaos i förmaken och de drar inte längre ihop sig regelbundet. AV-knutan får ta emot ett kaos av signaler och sänder över vissa till kamrarna, oftast snabbt och helt oregelbundet.