Jag är 6o år och fick hjärtflimmer för ett år sen. Äter Bisoprolol 2/5 mg. Flimmerattackerna har blivit färre. Det svåraste är andfåddheten vid ansträngning. Beror den på medicinen eller på flimret?

Svar

Behandling med betablockerare som Bisoprolol ger inte biverkningar i form av andfåddhet. Dina besvär med att orken tar slut vid ansträngning och andfåddhet i samband med detta är vanliga symtom vid förmaksflimmer, men kan också vara ett tecken på att hjärtats reservkapacitet och pumpförmåga är nedsatt (så kallad hjärtsvikt). Detta kan undersökas med ett ultraljud av hjärtat, och denna undersökning ska absolut göras innan man funderar på att starta behandling med Tambocor. Det läkemedlet är inte bra för hjärtat om man har tecken på hjärtsvikt. Du verkar fortfarande ha mycket besvär av förmaksflimmer trots behandlingen med Bisoprolol, och därför kan det vara aktuellt att antingen höja dosen eller prova ett annat läkemedel, t.ex Tambocor. Tycker att Du ska diskutera detta igen med Din behandlande läkare. Du kan även fråga om ablation kan vara ett alternativ för Dig.