Om man gått med förmaksflimmer en längre tid och sedan också upptäcker ett förstorat hjärta samt en läckande hjärtklaff: 1.vad har orsakat vad – har flimret orsakat den läckande klaffen eller? 2.om el-konverteringen lyckas – kommer då hjärtat att minska i storlek och klaffen att sluta läcka eller? 3.bör man kolla upp puls samt blodtryck under väntetiden inför konverteringen för att säkerställa att medicineringen är den ”rätta” eller ska man bara fortsätta ta den anvisade dosen även om det känns som att pulsen har blivit väldigt låg (40-60slag/min)

Svar

Fråga 1 och 2: Det kan vara svårt att veta om en läckande hjärtklaff samt förstorat hjärta orsakat flimret eller tvärt om. Vi vet att förmaksflimmer, om det går snabbt under längre tid, kan medföra att hjärtats funktion försämras. Härmed kan hjärtat förstoras och klaffläckage uppstå. Ett bra sätt att ta reda på om flimret orsakat detta är att sänka hjärtfrekvensen med läkemedel samt att försöka stoppa flimret med elkonvertering. Om flimret bromsas eller stoppas kan man med tiden se om hjärtförstoringen/klaffläckaget minskar eller helt försvinner. Fråga 3: Det kan vara bra att kontrollera puls och blodtryck under väntetiden. Det kan mycket väl vara så att läkemedlen har för kraftigt bromsande effekt, vilket du antyder i din fråga. Du bör således kontakta din läkare för en kontroll.