Svar

När en förmaksflimmerattack inte går över av sig själv kan man med en s k elkonvertering (DC-konvertering) återföra hjärtrytmen till den normala (i omkring 90 % av fallen). Metoden innebär att man, medan patienten är sövd en kort stund, med hjälp av en s k defibrillator ger en strömstöt i bröstet. Denna strömstöt leder till att hjärtats elektriska impulser nollställs och sinusknutan kan återfå kontrollen över hjärtats rytm.