Svar

Skillnaden mellan vita och färgade Warantabletter är att de vita inte har färgämne i sig. Om man får hudutslag på vanliga Waran brukar vi försöka med vita Warantabletter.