Har pacemaker sedan 4,5 år. För drygt ett år sedan fick jag förmaksflimmer och nyligen hände det igen. Båda gångerna har det åtgärdats med elkonvertering. Nu pratas det om att jag ska göra en ablation-operation. Jag är inte speciellt orolig men jag undrar om operationen påverkar mig fysiskt? Jag idrottar mycket, därför jag undrar. Sen undrar jag om det är en svår operation?

Svar

På hemsidan kan du se en film om hur ingreppet går till. Beträffande din fråga om ingreppet påverkar dig fysiskt kan sägas att man vanligen går hem redan dagen efter ingreppet. De flesta kan känna trötthet någon eller några dagar efter ingreppet, och de flesta är helt återställda inom någon vecka förutsatt att ingen komplikation inträffat. Ingreppet är mer komplicerat än de flesta andra ablationsingrepp vi genomför ( t ex ablation mot extra ledningsbana i hjärtat), men är betydligt mindre komplicerad än så kallad Maze kirurgi för vissa utvalda flimmerpatienter.