Är en 43 årig man och hade ett förmaksflimmer för sex år sedan. Detta uppkom efter att ha haft hög puls under hela dagen vid väldigt tungt arbete. Hade då också astma och använde mycket bricanyl vid tillfället. Kaffe och nikotin sparades det inte heller på. Blev elkonvertrerad och satt på emconcor 5 mg.
Har inte högt blodtryck och har inte haft problem med flimmer sedan dess. Lider dock emellanåt av panikångest, hjärtklappningar och hög puls. Har därför haft svårt att sätta ut medicinen då jag får kraftiga problem med hastig hjärtrytm. Ska jag ta krafttag tillsammans med motion och uteslutande av koffein och nikotin för att sluta med medicinen?

SVAR
Det är alltid bra med motion. Självklart ska du också ta ett krafttag för att sluta med nikotin. Om detta kan förhindra dina problem med hastig hjärtrytm finns chans att du, i samråd med din behandlande läkare, kan sluta ta Emconcor. Vid utsättning av betablockare (som Emconcor) är det viktigt att trappa ut medicinen under några veckor för att undvika hjärtklappning.