Jag har ett tablettbehandlat förmaksflimmer sedan ung ålder (19
>år). Är i dag 41 år, flimret har genom åren varit ganska stabilt. Det sista året har det varit bråkigt, haft extraslag o lite små rusningar i långa
perioder. Sökte läkare på vårdcentral och blev remitterad för ett
bandspelar-EKG. Just den dagen var det ganska stabilt! Detta
plågar mig varje dag, att känna det oroliga hjärtat volta o leva. Kan det
vara att annat hjärtfel som tillstött? Äter durbis retard o selokenzoc. 

Svar:

Det jag kan säga om din situation är att du regelbundet bör kontrolleras av hjärtspecialist, med anledning av flimmerdebut i ung ålder samt pågående medicinering med antiarytmika (Durbis retard). Kanske har du en underliggande (och behandlingsbar) hjärtklappning som retar till förmaksflimmer? Vid tidig flimmerdebut, som i ditt fall, kan man överväga en elektrofysiologisk undersökning om detta inte redan är gjort. Vid en sådan undersökning för man tunna katetrar till hjärtat via ljumsken. Med dessa katetrar söker man därefter starta en hjärtklappning. Du bör diskutera detta med din hjärtspecialist.