Min läkare misstänker att sinusknutan i mitt hjärta har fått en ”knäpp” efter operation av mitralisklaff och är fundersam för ev flimmer i framtiden.

Svar

Det finns inga undersökningar som kan visa hur stor risken är att få förmaksflimmer. Det är dock vanligare att få besvär med förmaksflimmer när man har opererat mitralisklaffen. Om inte 24-timmars EKG har visat vare sig förmaksflimmer eller påverkan på sinusknutan, finns ingen anledning till vidare utredning i nuläget. Om du får besvär med hjärtklappning, så får du vända dig till läkare för ny undersökning.