Jag blev intagen på sjukhus för flimmer. Efter det har jag gjort ett ultraljud på hjärtat där läkaren konstaterade att jag gått med högt blodtryck en längre tid. Sedan fick jag göra ett s k arbetsprov på testcykel man konstaterade då att jag hade en del dubbelslag och rek mig att göra en kranskärlsröntgen. Det har jag gjort, och fått till svar att där inte fanns några förändringar som behövde åtgärdas. Jag äter tre st olika mediciner Trombyl,Enalapril och Metoprolol så nu ligger mitt blodtryck ganska stabilt på 135-40/80. Känner mig trots ovanst lite osäker ibland vid fysisk aktivitet då jag kan känna lite tryck över bröstkorgen som dock är övergående efter ett tag. Kan det vara kärlkramp i andra kärl än de jag fått röntgade? Jag är 65-år, röker inte och konsumerar måttligt med sprit samt motionerar regelbundet.

Svar

Frågan måste ställas till behandlande läkare, som har komplett information om detaljer avseende både arbetsprov, ultraljud och kranskärlsröntgen.