Har haft förmaksflimmer två gånger. Den ena för 2 år sedan och den andra hände för några dagar sen. Första gången varade ca 30 sekunder och den andra gången varade 3-4 minuter. Första gången blev den utredd och de tror att jag har enstaka celler som startar episoden och de tyckte att det inte behövdes behandling. Problemet är att jag har haft tryck på bröstet ca 3-4 månader efter första tillfället och nu har jag också. Jag har berättat för mina läkare men de tycker att det inte är något märkvärdigt. Om det inte är något allvarligt varför då jag känner detta?

Svar

Den direkta orsaken till att förmaksflimmerattacker startar är okänd men det finns inget känt samband med allvarlig annan hjärtsjukdom d.v.s. attacker av förmaksflimmer är inte en signal om allvarlig, underliggande sjukdom. Tryckkänslan i bröstet är med stor sannolikhet någonting annat och jag föreslår att du på nytt tar upp detta med din läkare.