2008 fick jag (född 1933) konstaterat hjärtflimmer och blev ordinerad Emconcor 2,5 mg en tablett på morgonen. Efterhand har dosen ökat till 5 mg morgon och 5 mg kväll. Den 23 maj 2011 ordinerades jag dessutom Waran.

Jag har under det sista året med början den 22 maj 2011 fått extrema trötthetsanfall och känner mig dessutom nästan konstant mycket trött frånsett enstaka kortare perioder där jag känt mig ganska bra. Kan denna trötthet bero på hjärtflimret eller något annat? Kan det bero på den höga dosen Emconcor? Kan ett ultraljud av hjärtat visa andra ev fel på hjärtat? Alla värden för övrigt är mycket bra.

 

Svar:

Flimmer i sig kan ge trötthet. Trötthet kan också bero på medicinering med betablockad (Emconcor). Ultraljud av hjärtat ingår i utredning av förmaksflimmer, varför du bör genomgå en sådan undersökning. Sömnapne kan bidra till såväl flimmer som trötthet. Således finns flera möjliga orsaker till din trötthet. Du bör diskutera detta med din behandlande läkare.