Är det normalt att jag är så trött och sover nästan hela kvällen? Jag är 78 år gammalt.

Svar

Seloken sänker pulsen såväl i vila som under ansträngning. Detta kan leda till nedsatt prestationsförmåga och trötthet i samband med ansträngning. En del personer kan också uppleva depression och mardrömmar som biverkan till Seloken (betablockare) vilket också kan ge trötthet. Bromsen på hjärtat som Seloken medför kan också bli för stark ibland med uttalat låg puls. Men trötthet kan ha många orsaker. Du bör kontakta din behandlande läkare för att närmare utreda dina besvär och möjlig koppling till din medicinering.