Jag är 72år. Fick diagnosen medelsvår Kol för drygt år sedan. Slutade då att röka. Har sedan dess motionerat dagligen. Är ordinerad Spiriva och Symbicort forte. Hjärtflimmer konstaterades vid en undersökning något år efter det att jag börjat medicinera för Kol. Tar Bisoprolol ratiopharm 5mg samt Trombyl 320mg. Blodtrycket är 120/80 och alla övriga värden ok. Jag har inget besvär från lungorna och har inte upplevt att jag känt av förmaksflimret. Det enda problemet är att jag känner mig ganska ”låg” och tröttare än tidigare. Den läkare jag är patient hos vill med bestämdhet ersätta Trombyl med Waran pga propprisken. Eftersom jag tidigare aldrig fått diagnosen hjärtflimmer utan det debuterade efter Spirivaanvändning, så känner jag mig tveksam. Har förstått att det inte är helt uteslutet att Spiriva har en viss påverkan på hjärtat.

Svar

Läkemedel som används för att vidga luftrören har en viss påverkan på hjärtrytmen t.ex. så att rytmen under pågående förmaksflimmer blir lite snabbare det är däremot mindre troligt att läkemedlet har startat flimret. Waran har bevisligen en bättre skyddseffekt mot stroke än Trombyl.