Är 68 år, har diabetes typ 1, haft förmaksflimmer till och från sedan -04. Mitt långtidsblodsocker ligger på 5.2. Har stått på Waran, men sedan 1 år tillbaka tar jag Trombyl 75mg/dag. Tränar på gym 3ggr/vecka + långa promenader dagligen och golfspel. Hade ett långt uppehåll från förmaksflimmer c:a ett år, men sedan maj i år har jag haft det 2ggr. i mån. Jag tar bisoprolol 5 mg. När jag får förmaksflimmer oftas nattetid, tar jag 5 mg bisoprolo till.Oftas slutar det efter 1tim.I natt tog det 3 tim. Skall jag gå tillbaka till waran?

Svar

Enligt ”gamla” riskvärderingsschemat CHADS2 har du diabetes som risk för blodproppsbildning vid flimmer vilket ger 1 poäng. Här kan man välja mellan Trombyl och Waran, men Waran rekommenderas i första hand. Enligt det ”nya” riskvärderingsschemat CHADS-VASc, vilket presenterades helt nyligen från europeiska hjärtföreningen, är du kvinna och är över 65 år vilket genererar ytterligare 2 poäng. Sammantaget finns starka skäl för dig att byta tillbaka till Waran, då denna medicin ger dig ett bättre skydd mot blodproppsbildning.