Jag Ismus-abladerades den 23/3 mot typiskt fladder. Redan dagen efter ablationen fick jag mkt s.k VES. Hjärtat slog mest vart annat slag både i vila och aktivitet. Hade en del VES innan ablationen men inte så här mkt. Trots en ökad frekvens av VES har fladder dock ej triggats igång. Tidigare fick jag alltid fladderepisoder när jag hade rikligt med VES.PS. Fick en UVI dagen efter ablation.PC behandlas nu. Fråga 1. Är det normalt att jag fått en ökning av VES nu? Fråga 2. Klingar VES en av i takt med att hjärtat läker? Fråga 3. Hur lång är i så fall läkningstiden i hjärtat efter en ”bränning” ablation?

Svar

Efter en så kallad isthmusablation mot klassiskt förmaksfladder kan hjärtat vara retat en tid. Retningen och läkningsfasen är nog mest intensiv dagarna efter en ablation, men läkningen kan sedan fortgå i flera månader. Under denna tid och framför allt i början kan ett ökat antal extraslag förekomma. Om man dessutom haft ihållande fladder före ablationen är sinusknutan (den normala impulsgeneratorn) ofta trött och ”slö”, vilket också kan bidra till ökad förekomst av extraslag. Sinusknutefunktionen hämtar sig ofta med tiden (dagar). Du skriver att du har VES, det vill säga extraslag från kammaren. Detta är förstås möjligt, men det kan också röra sig om extraslag från förmaken. Du bör givetvis kontakta din elektrofysiolog om besvären tilltar eller om du mår dåligt av dessa extraslag.