Jag är 37 år och har förmaksflimmer ibland. Jag springer 3ggr i veckan. Min läkare säger att flimret förmodligen kommer av löpningen och att jag inte ska träna så hårt. Ska jag avstå helt ifrån att delta i motionslopp som tex Vasaloppet där pulsen blir hög under lång tid?

Svar

Frågan är ”intressant” men svaret inte givet. Det finns rapporter om att träning på elitnivå leder till en ökad risk för förmaksflimmer. Vad som inte är känt är om det finns bevis för att en minskad träningsnivå/mängd leder till att flimmerepisoderna håller sig borta. Man kan sedan undra om 9 mil skidåkning verkligen är motionslopp – det är en tung fysisk ansträngning om man håller rimligt tempo. Det finns kanske anledning att under ett antal månader minska träningsdosen för att se om flimret håller sig borta?