Jag är 58 år, har förmaksflimmer som oftast utlöses vid ansträngning. Har inte ordinerats någon medicin. Jag undrar hur ”hårt” får jag träna? Jag cyklar, spelar badminton/volleyboll, åker skidor. Jag tränar c:a 3dar/vecka. Använder pulsklocka, då ser jag när flimret startar, pulsen ökar drastiskt. Pulsen kan då vara upp mot 220. Klockan reagerar väl på flimret för pulsen kan väl inte vara så hög? Jag genomförde Cykelvasan med genomsnitts puls på 186. Är det ok att träna så här?

Svar

Fysiskt aktivitet/träning är alltid bra för hjärtat. Om du inte mår dåligt när flimret kommer ser jag ingen fara i att du tränar, även om en puls på 220/minut är väl hög. På din beskrivning verkar det som att ansträngning utlöser ditt flimmer, så kallat ”adrenergt” eller stress-utlöst flimmer. Behandling med betablockerare (exempelvis metoprolol eller bisoprolol) är särskilt effektivt att förhindra sådant flimmer. Betablockerare kan försämra den fysiska prestationsförmågan, men det kanske kan vara värt ett försök? Du kan diskutera detta med din behandlande läkare.