Svar

Personer med förmaksflimmer tillhör INTE riskgruppen när det gäller influensan.