73 år, förmaksflimmer, äter waran och har pacemaker.

Svar

Ja, du tillhör riskgruppen.