Är det farligt att göra en ultraljudsundersökning av hjärtat vid bråck på matstrupen.

Svar

Ultraljudsundersökning via matstrupen görs alltid med viss försiktighet och innebär vid matstrupsbråck ingen ökad risk.