Har læst på nogle amerikanske websites at stoffet Taurin (el. L-taurin) kan have en stabilisernde virkning på et hjerte med rytmeforstyrrelser. Er det noget vi også kender til her i Skandinavien?

Svar

Saknar helt kännedom om Taurins eventuella effekter på problem med hjärtats rytm. I refererade källor talas mycket svepande om ”stabiliserande effekter”, nytta genom att fungera som ”antioxidant”. Känner stor tveksamhet till eventuell nytta och givetvis beroende på vad som skall behandlas, de onormala hjärtrytmerna är flera! http://www.diagnose-me.com/treat/T213249.html http://george-eby-research.com/html/tau