Är 65 och vid god fysik röker ej, arbetar fortfarande halvtid. Har de sista 3 veckorna haft perioder av extraslag. Ibland känt det flera dagar och då med ett litet ryck vä, sida inne i bröstet ca 2-3 min mellanrum. Går hos hjärtläkare men ej fått något påpekande tidigare om detta. ArbetsEKG -09: ok Blodfetter –10: höll sig på 4 då. Är det vanligt förkommande att hjärtat kan ha ”längre” perioder med dagliga täta stunder av slag?

Svar

Extraslag är vanligt förekommande. De uppträder typiskt nyckfullt och kan hålla sig borta i långa perioder för att sedan återkomma. Extraslag är ytterst sällan en markör för allvarlig hjärtsjukdom. För de personer som har tendens till extrslag är det vanligt med perioder under dygnet med mycket varierande förekomst av rytmstörning.