Fråga: Under 90- och 00-talen drabbades jag med ojämna mellanrum av förmaksflimmer. För 4 år sen satte man in Tambocor, 100mg, morgon och kväll. Sedan dess har jag inte haft flimmer. Jag tar också Seloken, Enalapril och Waran. Ska jag medicinera med Tambocor återstoden av livet?

Svar:  Svår fråga. Finns det speciella omständigheter när flimret startade bör man nog överväga att försöka avsluta medicineringen. Om det däremot inte var något ”speciellt” vid den tiden är det en öppen fråga. Man kan överväga att minska dosen och testa att avsluta medicineringen men med beredskap för att direkt starta på nytt skulle flimret dyka upp igen.