Svar

Vid förmaksflimmer har det uppstått ett elektriskt kaos i förmaken, vilket får till följd att förmaken inte har någon organiserad rytm och inte heller någon samordnad pumpförmåga. På EKG syns oftast ingen organiserad förmaksaktivitet men ibland en oregelbunden sågtandad signal, samt en mycket oregelbunden pulsfrekvens i kamrarna. Vid förmaksfladder har det uppstått en elektrisk rundgång eller ”snurra”, oftast i höger förmak men ibland vänster förmak, som snurrar med 240-280 slag/minut. Denna är mycket stabil och syns som en regelbunden sågtandad förmaksrytm på EKG. Andelen impulser som förs vidare till kamrarna kan variera från vartannat slag och uppåt. Det är alltså två helt olika typer av rytmrubbningar, men som ofta av okunskap blandas ihop även av läkare som inte är specialiserade på kardiologi och rytmrubbningar i hjärtat. Det är också vanligt att patienter med förmaksfladder också har besvär av förmaksflimmer, men båda rytmrubbningarna kan inte pågå samtidigt i hjärtat.