Efter utredningar av hjärtrusning på min far visar det sig att han är fullkomligt frisk! Han äter ingen medicin, lever otroligt sunt och har mycket bra kondition trots att han är över 80 år. Blodtrycket är jättebra, alla prover som togs under 5 dagar på intensiv visar inget! Eftersom hjärtrusningarna kommer så ofta och kan hålla i en hel dag eller mer har han nu fått Seloken (två veckor sedan). Trots detta har det varit något mindre ”anfall”. Kardiologen önskar låta bränna för att han ska bli ”frisk”, ja slippa dessa starka rusningsattacker. Det inte läkaren vet är att dessa kommer då han inom sig blir GLAD, FÖRVÄNTANSFULL, någon ska komma på besök, han ska bort … osv. Och han är fostrad med att: du ska arbeta, du ska inta ha roligt, livet ditt är hårt osv. Inom sig hör han (han hör den inte för det är i det omedvetna)detta och hjärtat reagerar eftersom han inte är värd denna glädje! Fråga 1: Blir han då botad av att låta göra denna ablation? Fråga 2: Hur snabbt verkar Seloken?

Svar

Hjärtrusning, hjärtklappning eller vilken term man nu använder är ett subjektivt fenomen. Med hjälp av någon form av EKG-registrering kan man identifiera en eventuell förekomst av någon felaktig hjärtrytm. En ablation riktar sig alltid mot en hjärtrytm som inte är kroppens normala, vare sig under ansträngning eller eventuella glädjeutbrott. Selokén verkar inom ett par dygn.