Hur upplevs oregelbunden puls vid flimmer? Kan man få oregelbunden puls av stress? Är så rädd att jag ska ha något farligt? Mina extra slag kommer också i perioder av stress.

Svar

Vid förmaksflimmer är pulsen oregelbunden och ibland svår att både känna och räkna. När man är stressad så har man påslag av stresshormoner i kroppen och för vissa personer kan detta leda till mer frekventa extraslag. Om man känner tveksamhet på vilken hjärtrytm man har så kan ett EKG vara av värde att kontrollera.