Sedan 1 februari 2013 kan Stockholmare testa effekterna av Waran hemma. Patienterna tar själva ett blodprov genom att sticka sig i fingret, och sedan låta en maskin läsa av värdena. Av de 30 000 personer som äter Waran i Stockholm idag är det drygt 2000 personer som är aktuella för att få mätutrustningen förskriven. Det är ur ett patientsäkerhetsperspektiv som mätutrustningen enbart kan förskrivas till vissa.

 

För att reda ut om man som patient är aktuell för en mätare skriver ansvarig läkare en remiss till koagulationsmottagning på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset eller Karolinska sjukhuset i Huddinge. Där förskriver specialistläkare mätutrustningen. För att få den utskriven som hjälpmedel förväntas patienten använda Waran och kunna hantera utrustningen på ett medicinskt säkert sätt. Patienten får genomgå en utbildning i att hantera utrustningen och medicinering vid koagulationsmottagningen. En årlig uppföljning av förskrivningen kommer göras.

 
Stockholm är det första landsting där den här typen av mätutrustningen kan förskrivas.