Jag står på väntelista för att genomgå ablation med Stereotaxismetoden. Kan det uppstå problem med ablationsbehandlingen eftersom jag har pacemaker inopererad? Vad är det som gör att Waranbehandling är så viktig inför en ablation?

Svar

Magnetfältet i Stereotaxissystemet kan påverka en pacemaker då alla pacemakermodeller har en speciell s.k. ”magnetmode” alltså att dess funktionssätt ändras när man lägger en magnet mot pacemakern. Diskutera detta med personalen på Södersjukhuset när det blir dags för behandling. Den enskilt svåraste komplikationen vid en flimmerablationsbehandling är stroke, alltså en blodpropp från förmaket som lossnar och hamnar i hjärnan. Förbehandlingen med Waran har till syfte att minimera den risken, det skall dock sägas att behovet är än större första perioden efter ablationen.