Svar

”Vi hänvisar till ett svar som ligger på vår hemsida som beskriver det du frågar efter: – De flesta flimmerattacker startar genom extraslag som utgår ifrån lungvenerna, de kärl som går mellan lungorna och vänster förmak. Genom att isolera dessa botas eller förbättras patienterna. Ingreppet sker vanligtvis med hjälp av värme (RF energi) men även genom frysning, så kallad cryoablation. Patienten får lugnande och smärtstillande medel men är vanligen inte sövd under ingreppet och kan gå hem dagen efter. Läkaren behandlar vävnaden vid mynningarna av de fyra lungvenerna tills dessa är elektriskt isolerade från vänster förmak. Värmen/kylan som avges ger upphov till vävnadsskada som bildar ett ärr som inte kan fortleda impulsen. Detta är en etablerad metod för behandling av förmaksflimmer. Metoden används vid andra hjärtrytmrubbningar som förstahandsalternativ