Cirka kl 06.00 för två dagar sedan fick jag två skrämmande ”attacker” av kraftigt hjärtrus inom loppet av några minuter. Hjärtat slog fortare och fortare och efter 1-2 minuter slog hjärtat så otroligt fort att det övergick i ett slags vibration eller daller. Det här varade i kanske 15-20 sekunder, sedan släppte det och hjärtat slog normalt igen. Inom några minuter upprepades förloppet med skillnaden att jag försökte ropa min partners namn – det kändes som om jag behövde hjälp. Men jag kunde inte få fram ett ljud, det kom bara en pust över läpparna. Även denna ”attack” släppte efter snabbt ökande hjärtrytm som övergick i vibration. Har ej sökt hjälp men känner mig orolig. Vad var det som hände? Är det farligt?

Svar

Inte lätt att säga precis vad som hände men rimligen var det någon form av hjärtrytmrubbning med snabb eller mycket snabb puls. Var pulsen kännbart oregelbunden var det sannolikt två mycket korta episoder med förmaksflimmer. För detaljer kring just detta tillstånd finns mycket att hämta på hemsidan. Det förefaller rimligt att ändå söka kontakt med läkare för en kontroll av hjärtat.