Jag har förmaksflimmer och har hittills inte genomgått någon elkonvertering, har varit på väg ett par gånger men det har blivit en spontan konvertering innan det blev aktuellt. Finns det någon fördel/nackdel att ha fått en elkonvertering jämfört med spontan konvertering i fråga om hållbara resultat eller något annat?

Svar

Det finns ingen skillnad avseende ”hållbart resultat” om flimret elkonverteras eller spontankonverterar till sinusrytm. Om man mår tämligen väl under flimmer och flimret ”alltid” slår om av sig själv kan man gott vänta. Jag förutsätter att du bedömts av en läkare med anledning av dina flimmerbesvär.