Kan andningsuppehåll när man sover framkalla förmaksflimmer?

Svar

Det finns studier som beskriver att det finns ett samband mellan sömnapne´(då menas oftast ett andningsuppehåll på minst 10 sekunder) och förekomst av förmaksflimmer.