Har haft förmaksflimmer, som gått tillbaka av sig själv efter en månad. Är för övrigt fullt frisk. Lider av att äta Waran. Ska jag äta Waran hela livet ändå för att vara säker – eller kan jag ta något annat. Min dotter, som är läkare, vill att jag fortsätter med Waranet, men det tar emot. Måste jag även äta seloken? Blir konstig i huvudet av den tabletten. Kan jag med kost eller annan medicin öka PK-värdet själv utan att äta Waran?

Svar

Förmaksflimmer medför en ökad risk för blodproppsbildning. Denna risk är särskilt stor om man samtidigt lider av högt blodtryck, diabetes, nedsatt pumpförmåga i hjärtat (hjärtsvikt) eller om man tidigare drabbats av blodpropp (stroke). Risken för blodproppsbildning ökar också med stigande ålder. Risken för blodpropp verkar i stort sett vara lika oavsett om flimret är ihållande eller om flimret kommer och går. För att underlätta läkarnas riskbedömning för blodproppsbildning vid förmaksflimmer har man i Sverige och internationellt enats om ett riskvärderingssystem, så kallat CHADS2. I detta system ges riskerna högt blodtryck, diabetes, hjärtsvikt och patientålder över 75 år vardera 1 poäng. Tidigare stroke ges 2 poäng. Om patienten i fråga har 0 poäng, dvs ingen riskfaktor skall man avstå från Waranbehandling. Om patienten har 2 poäng eller mer skall Waran alltid ges såvida det inte finns starka skäl att avstå sådan behandling. Om patienten har 1 poäng, dvs en riskfaktor men inte tidigare stroke, kan man välja mellan acetylsalicylsyra (ex Trombyl) eller Waran. Då Waran har en bättre skyddande effekt mot blodproppsbildning än Trombyl förordas behandling med Waran i de flesta fall. Vad som gäller för just dig vet jag inte, så du får noggrannt diskutera vinster och risker med Waran tillsammans med din läkare. Kost kan inte öka PK-INR värdet. Beträffande Seloken är detta en medicin som bromsar flimret när det kommer, och har viss förebyggande effekt mot flimmer. Om du mår dåligt av denna medicin får du diskutera alternativ medicinering med din läkare.