Svar

His-ablation innebär att den elektriska förbindelsen mellan förmak och kammare bryts permanent. Därefter blir kamrarna beroende av pacemakerns impulser för att fungera. Förmaksflimret fortgår dock som tidigare i förmaken, men kan inte längre påverka hur hjärtat pumpar utan pulsen blir jämn och regelbunden. Risken för blodproppsbildning i förmaken finns kvar, därför måste man fortsätta med samma blodförtunnande behandling som förut.