Svar

På svenska ”takykardi” men man ser ofta den engelska stavningen ”tachycardi” vilket betyder ”snabb puls” och per definition är mer än 100 slag/min. Bradykardi är motsatsen, långsam puls definierat som mindre än 50. Doktorer brukar dock inte bekymra sig speciellt om man ligger lite utanför dessa gränser om rytmen är den normala, den vi kallar sinusrytm.