Min pappa är 64 år och har haft förmaksflimmer flera gånger. Vi har då åkt in till akuten och han äter för närvarande Varan. Min fråga är om man ska åka in till sjukhuset varje gång han får flimmer? Jag tror att han själv tycker att det är jobbigt eftersom han tidigare bara blivit undersökt under några timmar, fått något slags läkemedel och sedan ha fått åka hem. Är det nödvändigt att uppsöka läkare varje gång det händer? Han blir ofta trött och tappar orken vid förmaksflimmer.

Svar

Har man ett paroxysmalt förmaksflimmer, där attackerna går över av sig själv behöver man inte uppsöka akutvård vid varje tillfälle om man inte har svåra symtom. Det viktigaste är att man har en adekvat behandling som syftar till att minska risken för blodproppsbildning (Waran) och något läkemedel för att förebygga mot flimmerattacker samt bromsa pulsen vid förmaksflimmer, t.ex betablockerare. Om en attack av förmaksflimmer inte går över av sig själv, bör man söka vård för att få till stånd en elkonvertering. Detta ska ske inom 48 timmar från flimrets start om man inte har behandling med Waran. Vid Waranbehandling måste PK-värdet legat bra de senaste 3 veckorna för att det ska vara säkert att genomföra en elkonvertering. Då gäller inte tidsregeln på 48 timmar utan man kan avvakta ytterligare några dagar med elkonvertering för att se om det går över spontant. Det är viktigt att lägga upp en strategi med sin behandlande hjärtläkare för hur man ska hantera attackerna med förmaksflimmer, så jag rekommenderar Er att söka hjälp där. På en akutmottagning har de inte den möjligheten till långsiktig planering, ingen specialistkompetens för hjärtrytmrubbningar och tar bara hand om det akuta problemet. På vårdcentralen har de inte specialistkompetens för hjärtrytmrubbningar, men de kan göra en första bedömning och remittera vidare till hjärtspecialist.