Kan man elkonvertera om det gått en längre tid, hur länge?

Svar

Du har paroxysmalt förmaksflimmer, som kommer attackvis och håller i sig några dagar. Vet man om att det brukar gå över efter några dagar och du inte mår väldigt dåligt vid förmaksflimmer, kan man avvakta med elkonvertering. Så länge du äter Waran kan man göra elkonvertering även då förmaksflimmret har pågått i flera veckor. Har man inte behandling med Waran, ska elkonvertering göras inom 48 timmar från flimmerstart.