Jag fick flimmer när jag var 52, i början med långa mellanrum sedan allt oftare. Medicinering hjälpte ej. Gick i allmänhet över spontant inom 48 tim. Efter 10 år blev jag Maze-opererad (år 2000)och var sedan besvärsfri i 10 år tills för en månad sedan då flimret återkom. Efter ett par dagar på sjukhus med EKG och ultraljud tar jag 100 mg seloken och en trombyl per dygn. Läget är nu mycket instabilt med växlingar mellan sinusrytm och flimmer 10-tals gånger per dygn, dock i regel sinusrytm vid vila. Jag lade märke till att min vilopuls i motsats till tidigare inte påverkades av seloken. Jag har också provat med motionscykel hur pulsen påverkas vid ansträngning. Det visade sig att pulsen snarast sjönk något innan den övergick i flimmer. Jag har normalt vilopuls 60. Vid flimmer blir den vanligen omkring 45 eller 90. Jag drar slutsatsen att sinusknutan är sjuk. Kan den i så fall läkas? Hjälper pacemaker?

Svar

Jag kan inte säkert uttala mig om du har sjuk sinusknuta. Detta är dock mycket möjligt inte minst med tanke på att pulsen inte stiger vid ansträngning (förstod jag dig rätt?). Man kan undersöka sinusknutans funktion bland annat med bandspelar-EKG och arbetsprov. Vid sjuk sinusknuta skall man vara försiktig med läkemedel som bromsar sinusknutans aktivitet, t ex Seloken. Som regel kan sinusknutan inte läka sig själv. Ett sätt, vilket du nämner, är att stötta sinusknutans aktivitet med en pacemaker. Pacemakern gör det också möjligt att vid behov medicinera mot flimret, och ibland kan pacemakerbehandling i sig motverka flimmer. Du bör diskutera dessa saker med din behandlande läkare. I första hand bör man ta reda på om sinusknutan är sjuk eller ej, samt om dina hjärtklappningar verkligen är flimmer (efter Mazeoperation kan hjärtklappningar ofta orsakas av fladder eller ektopisk förmakstakykardi, och dessa hjärtklappningar kan vara tillgängliga för ablation).