Min man 39 år, var idag på EKG pga av att han ska börja med en medicin. På pappret står det att har långsam sinusrytm, vad betyder det? Och vad är normalt att ha?

Svar

Sinusrytm betyder att hjärtats elektriska aktivering sker från sinusknutan, vilket är helt normalt. En långsam sinusrytm är sannolikt också helt normal för din man på detta vilo-EKG. Pulsen (hjärtfrekvensen) varierar stort över dygnet med långsammare puls i vila och snabbare puls vid stress och fysisk aktivitet. Normal sinusrytm (vila) föreligger om pulsen ligger mellan 50 och 100 slag/minut. Hos vältränade, unga individer kan pulsen i vila ibland understiga 50 slag/minut.